biotechnologia


 
 

Strona główna

Wybrane, ostatnio dodane artykuły

Nanosrebro

W medycynie nanosrebro posiada ogromny potencjał aplikacyjny ze względu na właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Jest ono wykorzystywane do dezynfekcji pomieszczeń medycznych, aby zapobiec zakażeniu pacjentów oraz personelu. Stosowane obecnie środki do dezynfekcji są coraz mniej skuteczne przeciw niektórym szczepom bakterii. Drobnoustroje, takie jak Staphylococcus aureus oraz Pseudomonas aeruginosa, które to występują w pomieszczeniach szpitalnych, wywołują przewlekłe infekcje uodporniając się na dezynfektanty (...). Dziedziną, w której nanocząsteczki srebra mogą znaleźć powszechne zastosowanie jest inżynieria tkankowa. Ma ona na celu hodowlę tkanek lub całych narządów w warunkach laboratoryjnych. W hodowli tkankowej rusztowanie dla komórek mogą stanowić naturalne, jak i sztuczne materiały, które odtwarzają kształt organów lub tkanek. Podczas namnażania komórek na rusztowaniu ważne jest, aby zachować sterylność. Zatem nanosrebro, w szczególności w postaci nanorurek, jest obiecującym materiałem do budowy podłoży dla hodowanych komórek ze względu na silne właściwości bakteriobójcze, jak i dzięki dużej wytrzymałości fizycznej i biokompatybilności. [Czytaj dalej]


Cytochrom P450

Cytochromy występują w organizmach żywych, tj. bakteriach, grzybach, roślinach, zwierzętach, a także u ludzi. Oprócz dojrzałych erytrocytów znajdziemy je, w każdym typie komórek ssaczych. Wysoka aktywność enzymów CYP stwierdzana jest w siateczce śródplazmatycznej hepatocytów oraz w komórkach występujących w płucach, sercu, mózgu i nerkach (...). Izoenzymy cytochromu P450 biorą udział w biotransformacji ksenobiotyków tj. leków oraz związków endogennych. Odgrywają kluczową rolę w przemianach toksyn i procesach kancerogenezy. Enzymy te powodują aktywację oraz inaktywację leków. Zaangażowane są także w metabolizm substancji obcych dla naszego organizmu, dostarczanych np. z pożywieniem. Reakcje I fazy przemian ksenobiotyków, w których biorą udział cytochromy P450 powodują, że powstałe produkty metabolizmu są lepiej rozpuszczalne w wodzie. Wykazują też zdecydowanie lepszą polarność. Ułatwia to wydalanie ksenobiotyków z organizmu. Za przemiany ponad 90% leków odpowiadają wspólnie izoenzymy: CYP2B6, 2C9, 2C19 i 2D6, które należą do rodzin CYP1-3. [Czytaj dalej]


Zmienność w ludzkim genomie

International Human Genome Sequencing Consortium (IHGSC) podaje, że genom człowieka zawiera 3,08 mld nukleotydów. Ich ułożenie w sekwencję to informacja genetyczna, która stanowi wspólną cechę genomów wszystkich ludzi. Jednakże, każdy genom ludzki posiada charakterystyczny dla siebie zbiór różnic, zwanych zmiennością. Porównanie ich w obrębie różnych populacji oraz bezpośrednie zestawienie indywidualnych genomów spokrewnionych osób, wykazuje istnienie tzw. polimorfizmu (...). Warianty sekwencji obejmują do 0,1% euchromatyny człowieka. Większość z nich to polimorfizmy o charakterze zmian jednego nukleotydu (SNP – ang. single nucleotide polymorphism). Innymi zaobserwowanymi polimorfizmami są insercje i delecje oraz zmienności/warianty liczby kopii długich sekwencji DNA (CNV – ang. copy number variation). Według Słomskiego i in. (2008) termin polimorfizm dotyczy sekwencji DNA, dla której najrzadszy allel występuje w populacji z częstością 1% lub większą, w innym przypadku wariant sekwencji jest mutacją. Polimorfizm genetyczny, odpowiada w znacznym stopniu za zróżnicowanie w obrębie ludzkiej populacji. Różnice dotyczą cech fenotypowych, takich jak poziom markerów biochemicznych, stan zdrowia i wygląd zewnętrzny. Polimorfizm genetyczny może powodować choroby, zwiększać ryzyko zachorowania, zaostrzać objawy, przebieg choroby oraz modyfikować reakcje na zastosowaną. Do tej pory sądzono, że większość różnic stanowią polimorfizmy typu SNP. Najnowsze badania udowodniły, że w genomie człowieka występują także polimorfizmy CNV, które obejmują setki tysięcy par zasad łańcucha DNA. [Czytaj dalej]


Metody w biotechnologii

Metoda real-time PCR (qPCR) umożliwia jednoczesne namnażanie DNA oraz monitorowanie ilości produktów powstających podczas kolejnych cykli (amplikonów). Po raz pierwszy została ona zaprezentowana przez zespół Higuchi’ego z Roche Molecular Systems and Chiron. Dzięki dodatkowi bromku etydyny (EtBr) oraz przeprowadzeniu reakcji pod ultrafioletem udało się im wzbudzić fluorescencję barwnika i tym samym zwizualizować oraz nagrać proces amplifikacji.
W skład mieszaniny reakcyjnej standardowej reakcji PCR wchodzą oligonukleotydowe primery, nukleotydy stanowiące substraty reakcji, bufor zapewniający właściwe środowisko, jony magnezu niezbędne do właściwego funkcjonowania enzymów oraz termostabilna polimeraza DNA – posiadająca zdolność do tworzenia nowych odcinków DNA z wykorzystaniem matrycy DNA oraz primerów. Powszechnie stosowane są Taq DNA polimeraza (Thermus aquaticus) oraz Pfu DNA polimeraza (Pyrococcus furiosus), która zapewnia wysoką wierność przy replikacji. Oba te enzymy są odporne na wysokie temperatury i dzięki temu mogą przetrwać kolejne cykle reakcji PCR. Po fazie namnażania podwójne nici DNA muszą bowiem ulec denaturacji w 95°C, aby w ten sposób umożliwić primerom przyłączenie się do jednoniciowych cząsteczek i tym samym rozpocząć nowy cykl. Teoretycznie, w każdym etapie liczba cząsteczek powinna ulec podwojeniu, jednak po fazie początkowej, charakteryzującej się logarytmicznym wzrostem następuje tzw. faza plateau, będąca wynikiem zużywania się reagentów. Oznacza to, że liczba cząsteczek produktu może wzrosnąć tylko do pewnej wartości granicznej, a zjawisko to uniemożliwia określenie wyjściowej zawartości DNA na podstawie ilości produktu końcowego. [Czytaj dalej]


Czy wiesz, że..

Polimorfizm oraz poziom ekspresji genów kodujących enzymy CYP, mają wpływ na zdolność metabolizowania przez te białka biofarmaceutyków i innych substancji chemicznych. [Czytaj dalej]

Naukowcy przez wiele lat starali się określić rolę loci CRISPR. Początkowo uważano, że mechanizm ten odpowiada za naprawę DNA oraz regulację ekspresji genów. [Czytaj dalej]

Przyczyny powstawania nieswoistego zapalenia jelit wciąż nie są znane. Przypuszcza się, że są one związane z korelacją trzech głównych czynników: genetycznych, immunologicznych i środowiskowych. [Czytaj dalej]

Począwszy od skonstruowania pierwszego spektrometru przez Josepha Johna Thomsona w 1911 roku do czasów współczesnych spektrometria mas przeszła długą drogę doskonalenia, dzięki czemu dziś jest cenioną techniką. [Czytaj dalej]

Hipokamp znajduje się wpłacie skroniowym kory mózgowej kresomózgowia, ma niewielkie rozmiary, a odpowiada przede wszystkim za pamięć: przenosi bowiem informacje z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. [Czytaj dalej]

Biotechnologia w ilustracjach


Kolejne stopnie upakowania materiału genetycznego. Zobacz artykuł: ChromosomyWydłużanie (elongacja) transkryptu RNA podczas transkrypcji. Zobacz artykuł: Transkrypcja


ISSN 2080-8682

 

Menu główne

Podręcznik biotechnologii

Kto jest online

237 anonymous users oraz 0 registered users online.

Jesteś niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikiem.


 
 
 
Partnerzy:

laboratoria.net Nauka w Polsce Academio Fundacja NanoNet BioCen - BioCentrum Edukacji Naukowej Notatek.pl cebioforum.com materialyinzynierskie.pl Wspieram.to - POLSKI KICKSTARTER - Polska platforma finansowania społecznoœciowego.Tu zrealizujš się Twoje pomysły. Portal popularnonaukowy

Portal: Redakcja . Współpraca . Kontakt . PolecamyWszystkie prawa zastrzeżone 2006-2016 e-biotechnologia.pl
stat4u